Program ramowy

XXIII NAUKOWY ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA FARMACEUTYCZNEGO
Kraków 19 – 22 września 2017
FARMACJA W POLSCE – PERSPEKTYWY NAUKI I ZAWODU

PANEL I
KIERUNKI ROZWOJU NAUK FARMACEUTYCZNYCH W POLSCE

Sesje tematyczne będą obejmowały główne nurty badań nauk farmaceutycznych oraz dyscyplin pokrewnych

 • Analiza farmaceutyczna i biomedyczna
 • Lek syntetyczny – projektowanie i otrzymywanie nowych substancji bioaktywnych
 • Lek pochodzenia naturalnego – postępy fitochemii i fitoterapii
 • Molekularne mechanizmy działania leków i nowych substancji bioaktywnych
 • Praktyczne aspekty zastosowań farmakokinetyki w terapii i badaniach nad lekiem
 • Biochemia farmaceutyczna
 • Biotechnologia farmaceutyczna z biotechnologią roślin i grzybów wyższych
 • Innowacje technologiczne i analiza postaci leku
 • Bariery w organizmie i dostępność biologiczna
 • Bromatologia - żywność i żywienie podstawą zdrowia
 • Toksykologia – bezpieczeństwo lekowe i środowiskowe
 • Historia Farmacji
 • Inne

PANEL II
FARMACJA SPOŁECZNA – NAUKOWE ASPEKTY PRAKTYKI ZAWODOWEJ

Sesje tematyczne będą obejmowały szeroko pojęte zagadnienia związane z badaniami naukowymi dotyczącymi praktyki zawodowej, w szczególności roli farmaceuty w monitorowaniu i zwiększaniu bezpieczeństwa i skuteczności farmakoterapii, oraz oceny jakości działań prowadzonych na rzecz poprawy zdrowia w społeczeństwie

 • Praktyka farmaceutyczna
 • Opieka farmaceutyczna
 • Farmacja szpitalna i kliniczna
 • Farmacja przemysłowa
 • Farmakoekonomika i prawo farmaceutyczne

PANEL III
INNOWACYJNE BADANIA POLSKICH FIRM FARMACEUTYCZNYCH – KOMERCJALIZACJA WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH

Tematyka sesji będzie obejmowała przedstawienie wybranych, aktualnie realizowanych projektów badawczych w firmach farmaceutycznych, samodzielnie lub we współpracy z jednostkami naukowymi

 • Poszukiwania nowych bioaktywnych cząsteczek chemicznych
 • Leki biotechnologiczne i biopodobne
 • Leki generyczne – nowatorskie technologie

PANEL IV
KSZTAŁCENIE W OBSZARZE NAUK FARMACEUTYCZNYCH

Tematyka sesji będzie obejmowała zagadnienia studiów przeddyplomowych, podyplomowych i szkoleń z zakresu nauk farmaceutycznych

 • Kompetencje farmaceutów w różnych obszarach zawodowych
 • Kształcenie ustawiczne oraz profesjonalny rozwój zawodowy
 • Nowoczesne formy kształcenia i narzędzia edukacyjne wykorzystywane w naukach farmaceutycznych

PANEL V
FORUM MŁODYCH – STUDENCKA SESJA NAUKOWA

Tematyka sesji będzie obejmowała przedstawienie wyników badań naukowych wykonywanych przez studentów w trakcie realizacji pracy magisterskiej lub pracujących w Kołach Naukowych

 • Badania naukowe studentów
 • Studenckie Koła Naukowe na Wydziałach Farmaceutycznych

Program szczegółowy

Pobierz program szczegółowy - wersja PDF

W czasie trwania Zjazdu odbędzie się konkurs prezentacji posterowych. Wyróżnienia dla Autorów posterów zostaną wręczone na uroczystości Zakończenia Zjazdu.

Imprezy towarzyszące

Spotkanie towarzyskie – Folwark Zalesie

Zapraszamy w czwartek, 21 września