Komitet Honorowy XXIII Naukowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego

Pan Piotr Ćwik, Wojewoda Małopolski                                                 

Pan Jacek Krupa, Marszałek Województwa Małopolskiego                

Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Miasta Krakowa                                     

 

Pan Bogusław Kośmider, Przewodniczący Rady Miasta Krakowa 

Pani Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej