Uczestników Zjazdu zapraszamy do czynnego udziału w panelach tematycznych poprzez prezentację wyników badań w formie:

  • Wykładów – 30 min.
  • Komunikatów ustnych – 15 min.
  • Posterów

Spośród przedstawionych posterów w trakcie Zjazdu  zostaną wybrane przez organizatorów najciekawsze plakaty do krótkiej 5-minutowej prezentacji ustnej.